BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlemmer:

 Konstituering af Kalundborg Bogbyers bestyrelse

 efter generalforsamlingen den 27. februar 2019

 

Formand: Bjarne Hedegaard Sørensen - bhedegaards@gmail.com

Næstformand: Gerda Dinesen - gerdadinesen@ka-net.dk

Kasserer: Ditte Schwartzbach - schwartzbach@mail.tele.dk

Sekretær: Peter Breinholt - peterogulla2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Henrik Uhre-Prahl - HSUP@live.dk

 

Suppleanter:

Lone Christiansen

Lars Richter

 

 

Revisorer:

Irene Wiborg

Hans Andersen

 

Revisorsuppleant:

Tommy Dinesen